ஹொட்டேல் பயிற்சி முடித்தவர்களுக்கான வெளிநாட்டு வேலைவாய்ப்பு நேர்முகத் தேர்வு!

மலேசியாவில் வருமானத்துடன் கூடிய ஹொட்டேல் முகாமைத்துவக் கற்கைநெறியைப் பூர்த்திசெய்த ஒரு தொகுதி மாணவர்களுக்கு அந்த நாட்டிலேயே வேலைவாய்ப்பைப் பெற்றுக்கொடுப்பதற்கான நேர்முகத்தேர்வு சிகரம் நிறுவனத்தில் அண்மையில் நடைபெற்றது. …

ஹொட்டேல் பயிற்சி முடித்தவர்களுக்கான வெளிநாட்டு வேலைவாய்ப்பு நேர்முகத் தேர்வு!

மலேசியாவில் வருமானத்துடன் கூடிய ஹொட்டேல் முகாமைத்துவக் கற்கைநெறியைப் பூர்த்திசெய்த ஒரு தொகுதி மாணவர்களுக்கு அந்த நாட்டிலேயே வேலைவாய்ப்பைப் பெற்றுக்கொடுப்பதற்கான நேர்முகத்தேர்வு சிகரம் நிறுவனத்தில் அண்மையில் நடைபெற்றது. …

ஆங்கிலம் படிக்க எளிய வழிமுறை!

ஆங்கிலம் என்றவுடனேயே நமக்கு முதலில் வருவது பயம். இது ஏதோ கஷ்டமான பாடம்,படிப்பது மிகவும் சிரமமானது என்று நினைத்து விடுகின்றோம் இந்தப் பயம் அர்த்தம் அற்றது?…

உயர்தரத்தில் பாடத் தெரிவு அவசியம்!

படிப்பு என்று வந்ததுமே எல்லோருக்கும் உள்ள முக்கிய பிரச்சினை எந்தத் துறையை தெரிவுயெ்வது என்பதுதான். க.பொ.த சாதாரணதரம் படிக்கும் போது…

சிகரம் புலமைப்பரிசில், பரிசுக்கூப்பன் விண்ணப்பதாரிகளுக்கு பல்வேறு சேவைகள்!

2014/15/16 க.பொ.த. உயர்தர மாணவர்களுக்கு சிகரம் நிறுவனம் அண்மையில் அறிமுகப்படுத்திய சிகரம் புலமைப்பரிசில் மற்றும் பரிசுக்கூப்பன் திட்டத்துக்கு விண்ணப்பத்த மாணவர்களுக்கு சிகரம் நிறுவனம் பல்வேறு சேவைகளையும் வழங்கி வருகிறது. …

ஹொட்டேல் பயிற்சி முடித்தவர்களுக்கான வெளிநாட்டு வேலைவாய்ப்பு நேர்முகத் தேர்வு!

மலேசியாவில் வருமானத்துடன் கூடிய ஹொட்டேல் முகாமைத்துவக் கற்கைநெறியைப் பூர்த்திசெய்த ஒரு தொகுதி மாணவர்களுக்கு அந்த நாட்டிலேயே வேலைவாய்ப்பைப் பெற்றுக்கொடுப்பதற்கான நேர்முகத்தேர்வு சிகரம் நிறுவனத்தில் அண்மையில் நடைபெற்றது. …